Loading...
TALYA OSGB Farkı

TALYA OSGB FARKI
✓ İş sağlığı güvenliği alanında tüm hizmetlere tek elden ulaşım
Tüm sektörlerde hizmet ağı
✓ Tecrübeli ve profesyonel yaklaşım
✓ Disiplin ve güvenli partnerlik
✓ Güçlü İşbirliği


NEDEN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ?
✓ 2012 yılında yayınlanan 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği" kanunu 01.01.2013'de yürürlüğe girmiştir.
✓  Türkiye'de 2015 yılı SGK istatistiklerine göre;
* Meydana gelen meslek hastalığı sayısı: 510
* %15-%100 arası iş görememezlik alan çalışan sayısı: 65.361
* İş kazası sonucu ölüm sayısı: 1252
İşletmelerde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının engellenmesi
için "İş güvenliği önlem ve hizmetlerinin" alınması gereklidir.
✓ İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almamaya ya da bulundurmamal
durumlarında yasal yaptırımlar arttı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TEMEL HİZMETLER
✓ İşe Girişte Sağlık Muayenesi ve Raporu
✓ Periyodik Sağlık Muayeneleri
✓ Portör Muayeneleri
✓ Eğitimler
✓ İş güvenliği mevzuatları hakkında danışmanlık
✓ İşyeri Risk Analiz raporlarının hazırlanması
✓ İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri
✓ Acil Durum ve Tahliye Tatbikatlanının yapılması
✓ Aylık İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

MÜHENDİSLİK TEKNİK ÇÖZÜMLERİ

ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER
✓ Topraklama Ölçümü
✓ Paratoner Kontrolü
✓ İç Tesisat Kontrolü

ORTAM ÖLÇÜMLERİ
✓ Toz Ölçümü
✓ Termal Konfor Ölçümü
✓ Titreşim Ölçümü
✓ İç Ortam VOC Ölçümü

EĞİTİMLER
✓ Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
✓ İlkyardım, yangın eğitimleri, yangın tatbikatı
✓ Yüksekte çalışma eğitimleri
✓ Patlamadan korunma eğitimi
✓ Kimyasallarla çalışma eğitimi
✓ Kişisel gelişim eğitimleri
✓ Stres yönetimi
✓ Zaman yönetimi
✓ Müzakere teknikleri

İşyerleri çalışma alanlarına göre belli tehlike sınıflarına ayrılır. 
Bu tehlike sınıfları ise İşyerleri tescil kayıtlarına göre; Çok
tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli sınıf olmak üzere 3'e ayrılır.
Firmalar İş güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini bakanlıkça
yetkilendirilmiş OSGB'lerden alarak yerine getirebilir. But
kapsamda; iş sağlığı ve güvenliği hizmetini almakla yükümlü olan işletmeler;
✓ Çok tehlikeli sınıfta bulunan işletmeler
✓ Tehlikeli sınıfta bulunan işletmeler
✓ 50 den fazla çalışanı bulunan tüm işletmeler

50'DEN AZ ÇALIŞANI BULUNAN AZ TEHLİKELİ
İŞLETMELER VE KAMU KURUM VE KURUMLARININ
HİZMET ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 01.07.2017 İTİBARİYLE
BAŞLAYACAKTIR. YANİ 01.07.2017 TARİHİ İTİBARİYLE
TÜM İŞLETMELER (EN AZ 1 ÇALIŞANI OLAN) BU
HİZMETİ ALMAKLA YÜKÜMLÜ OLACAKTIR.


expand_less