Loading...
Diğer Sağlık Personeli

İşyeri hekimlerine tüm iş sağlığı politikalarına yönelik uygulamalarda yardımcı olan diğer sağlık personelimizse. Teknikerden hemşireye dek firmanızda ihtiyaç duyulan her iş sağlığı uzmanı pozisyonunda görev alabilecek niteliktedir.

Çalışanlarınızın sağlık durumundan her daim haberdar olmanız için bilimsel çalışmalar yürütür. Düzenli muayeneler yapan ve çalışma şartlarıyla çalışan sağlığı arasındaki etkileşime ilişkin analizler yapar.

İşyeri hekimlerimiz ortak sağlık güvenlik birimiyle birlikte yürüttüğü çalışmalarla çalışan sağlığının. korunmasını sağlar.

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve çalışan sağlığına pozitif etki eden, mevcut şartların korunması için yeni politikaların geliştirilmesine yardımcı olur.İşyeri hekimlerimiz sayesinde çalışma verimliliği artan işletmenizin güvenlik riskleri azalırken kâr marjınız da yükselir.

İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğin 22.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmesiyle diğer sağlık personeli olarak tanımlı;

Acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, hemşire, çevre sağlığı teknisyeni gibi mesleki diploma ve yeterlilik gerektiren çalışan bulundurmak yönetmelik tarafından belirlenen yükümlülük doğrultusunda bir zorunluluk haline gelmiştir.

Yapacağımız iş birliği sayesinde şirketinize gönderilen sağlık personeli ekibimiz, ilgili kanun ve yönetmeliklerce yüklenen tüm sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği sağlık personelinin yapacağı çalışmalar.


✓ İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, takip edilmesi ve yönlendirilmesi gibi işlerde işyeri hekimiyle beraber çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları yapmak.
✓ Çalışanların sağlık ve çalışma hikâyelerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak, işyeri hekiminin yaptığı muayene esnasında hekime yardımcı olmak.
✓ Özel politika gerektiren grupların takibi ve gerekli muayenelerinin yaptırılması konusunda yardımcı olmak.
✓ İlk yardım hizmetlerinin organize edilmesi ve yürütülmesiyle ilişkin işyeri hekimine yardımcı olmak
✓ Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev almak.
✓ İşyeri bina ve eklentilerinin, genel hijyen şartlarını sağladığının izlenmesi ve denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
✓ İşyeri hekimi tarafından verilecek iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin görevleri yürütmek.
✓ İşyerinde görev yapan çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek vermek, bu kişilerle birlikte çalışmak.

Hızlı iletişim
  • 0232 782 75 00 - 0532 174 81 99
  • 0532 174 69 28 - 0532 174 81 99
  • info@talyaosgb.com.tr
İletişim Formu
Hızlı iletişim

expand_less