Loading...
Risk Analizi

Tehlike ve Riskin Tanımı

Tehlike: zarar verme potansiyeli olan herhangi bir şey. Tehlikeler; insan, mal ve prosese etki edebilir; kaza ve hastalıklara, ürün kaybına, makinelerin hasar görmesine vb. yol açabilir.

Mesleki risk: bir tehlikeye maruz kalınması neticesinde ölüm, yaralanma veya bir hastalığın meydana gelme ihtimali ve şiddetinin bileşkesidir.

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe sokulan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakmaksızın bütün iş yerlerine risk değerlendirmesi yapılması, çalışanlara temel iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilmesi, acil durum eylem planı yapılması yükümlülüğünü getirmiştir. Kanunla birlikte ciddi sayılabilecek para cezalarıyla yaptırımlar da yürürlüğe sokulmuştur.

Çalışanların sağlığının korunması ve güvenliklerinin sağlanması, mesleki risklerin değerlendirilmesindeki asıl maksattır. Risk değerlendirmesi, işle alakalı faaliyetlerden kaynaklı olan ve çalışanlarla birlikte çevreye zarar verebilecek ihtimalleri asgari seviyeye indirgenmesini sağlar. Risk değerlendirme ayrıca iş verimliliği ve rekabet gücünün artmasına da katkı sağlamaktadır.

Çalışan sağlığının ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevzuatlara ilişkin tüm uygulamalarda firmanıza güven veren, bilimsel araştırmalara dayalı çözüm önerileri sunan uzmanlarımız ayrıca bu doğrultusunda yürütülecek tüm eğitim çalışmalarının organizasyon ve koordinasyonunda da bilfiil görev almaktadır. Risk değerlendirmesi ile bugüne dek pek çok işletmenin yönetmeliklere harfiyen uygun biçimde gerekli tedbirleri almasını sağlayan firmamız, uzman ekibiyle kazaların önlenmesini sağlayan tedbirlerin alınmasında tüm işletmelere çözüm ortaklığı sunmuştur. İşle ilgili risklerin belirlenmesi, bu risklerin neden olacağı hasar potansiyelinin daraltılması ve imkân dâhilindeki risklerin tamamen ortadan kaldırılması için çalışan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarımız işletmenizin verimliliğini arttırma konusunda da katkı sağlar.

Temel iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri ile acil durum eylem planlarınızı, kurumsal ve profesyonel bir anlayışla yapmayı taahhüt etmektedir. Bu çalışmalar hakkında bizden de görüş almanızı beklemekteyiz.

Risk değerlendirmesi özetle aşağıdaki adımları kapsamaktadır;


✓ Risk ve tehlikelerin tanımı
✓ Risk ve tehlike yönetimi
✓ İşletmenizde var olan ve olabilecek risklerin analizi
✓ Risk yönetimi ile ilgili organizasyonun oluşturulması
✓ Uygun risk metodunun seçilmesi ve risk seviyeleri
✓ İş yeri risk kontrol sistemlerinin kurulması
✓ Risk analiz ekiplerinin kurulması
✓ Belirlenen risklere karşı gerekli tedbirlerin ele alınması ve uygulanması
✓ Risk yönetimi için etkin kontrol ve denetim mekanizmasının işletme içerisinde uygulanabilir ve işler olması

Hızlı iletişim
  • 0232 782 75 00 - 0532 174 81 99
  • 0532 174 69 28 - 0532 174 81 99
  • info@talyaosgb.com.tr
İletişim Formu
Hızlı iletişim

expand_less