Loading...
Acil Eylem Planı

İşyerinde ki çalışma ortamı, kullanılan makine ve maddeler ile iş ekipmanları çevre şartları ve lokasyon dikkate alınarak hazırlanan çalışanı, işyerini ve çevreyi korumaya yönelik hazırlanan plandır.

✓ Acil durum planı; acil durum ekipleri, kullanılan mekânın özellikleri ve acil durumlar dikkate alınarak hazırlanır
✓ Acil eylem planı; acil durum ekipleri, acil duruma müdahale ve periyotları kullanılacak ekipmanlarla oluşturulur
✓ Çalışma ortamını ve çalışanları etkilemesi olası bütün acil durumlar belirlenir
✓ Olası acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı önlemler alınır
✓ Acil durumların negatif etkilerinden korunmak için gerken ölçüm ve değerlendirmeler yapılır
✓ İşyerinin durumuna göre; koruma, kurtarma, söndürme ve ilkyardım alanında çalışanlara eğitim verilir
✓ Acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatların yapılması
✓ Acil Durum Planı hazırlanır

Acil Durum Planı

Tasarım ve kuruluş aşamasından başlayarak, işyerindeki tüm acil durum aşamaları belirlenir. Acil durumların negatif etkilerini önleyecek tedbirler alınır. Görev dağılımı yapılır ve acil durum müdahale, tahliye yöntemleri planlanır.
Acil Durumların Belirlenmesi

Risk değerlendirme sonuçları, tehlikeli maddeler, patlama, yangın, ilk yardım ve tahliye gerektiren durumlar, doğal afet senaryoları, meydana gelme ve sabotaj ihtimalleri belirlenir.

İşyerinde mümkün ve olası acil durumların zararları önlemek ve etkilerin daha da büyümemesi amacıyla gerekli önlemler alınır.
Acil Durum Ekipleri

“Çok Tehlikeli” sınıfa dâhil işyerlerinde 30, “Tehlikeli” sınıfa dâhil işyerlerinde 40 ve “Az Tehlikeli” sınıfa dâhil alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; arama, kurtarma, tahliye, yangınla mücadele ekipleri oluşturulur. Her alanda uygun ekipmana sahip ve özel eğitim almış birer çalışan, destek elemanı olarak görevlendirilir.

Tehlike sınıfına bağlı olarak her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilir.
Acil Durum Planı Dokümantasyonu

Osgb tarafından yetkilendirilen İş güvenliği uzmanının hazırladığı Acil Durum Eylem Planı yayımlanır.

Hazırlanan Acil durum eylem planında; işyerinin unvanı ve adresi, işverenin ismi; planı hazırlayanın adı, soyadı ve unvanı, planın hazırlanma tarihi ve geçerlilik süresi, belirlenen acil durumlar, alınan önleyici ve kısıtlayıcı tedbirler, acil durum müdahale ve tahliye metotları, işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki yer alır. Acil durum eylem planı belli zaman aralıklarıyla güncellenir.

İşletmenin kullandığı sistem, ekipman, makine ve tüm araç-gereçlerin teknik özelliklerini değerlendiren iş güvenliği uzmanlarımız firmanın faaliyet alanında göre acil durumları ve bu risklerin gerçekleşmesi durumunda işletmenin, çalışanların ve iş sahasının karşı karşıya kalacağı tehlikeleri belirler.

Bu aşamanın ardından acil durumlarda firma içi organizasyonların nasıl yapılandırılacağı, çalışanların hangi alanlarda görevlendirileceği gibi hususlar üzerine çalışma yürüten uzmanlarımız gerekli alanlarda çalışanların eğitimini de bizzat gerçekleştirir.

Acil durumlarda deneyim ve bilgiye dayalı olarak müdahale için gerek teorik gerekse uygulamaya yönelik eğitimlere ihtiyaç duyulduğundan, iş güvenliği ve sağlığı alanında uzmanlaşmış çalışanlarımız çalışanların eğitiminde bilhassa titiz davranmaktadır.

Hızlı iletişim
  • 0232 782 75 00 - 0532 174 81 99
  • 0532 174 69 28 - 0532 174 81 99
  • info@talyaosgb.com.tr
İletişim Formu
Hızlı iletişim

expand_less