Loading...
İşyeri Hekimi

İşyeri hekimi; periyodik ve iş başı muayenelerin yanı sıra elemanlarınızın sağlığının yaptıkları işe uygunluğunu takip eder.

Çalışanlarınız ve sizin sürekli iletişim halinde olmanızı sağlayan hizmetimizdir.

Çalışanlarınızın sağlık durumlarının ve çalışma ortamının sağlık, hijyen koşullarına uygunluğunun kontrol eder.

İşyerinizi periyodik olarak ziyaret eden işyeri hekimi bu sayede çalışma ortamının verimliliğinin artmasına yardımcı olur.

Anlaşmamız neticesinde gönderilecek olan işyeri hekimi ve sağlık personeli uzmanları.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 22.07.2013 tarihli İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri kapsamında bütün yükümlülükleri yerine getirmekle görevlidir.

Bu yükümlülükler ve çalışmalar esnasında, hastanelerimizin gerek personelini gerekse ekipmanını size sunmakla, iş birliğimizin kurumsal bir nitelik kazanmasını amaçlıyoruz.

Yapılan çalışmalar, verilen iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri yalnızca kanun ve yönetmeliklerin yüklediği sorumlulukları ortadan kaldırmayı hedeflemez. İş sağlığı ve iş güvenliği anlayışını firmanıza yerleştirmek suretiyle iş kazası riskine sıfıra indirerek sektörel anlamda firmanızı bir adım öteye taşımayı da hedeflemektedir.

İşletmenizle firmamızın sunduğu iş sağlığına yönelik personel, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin kurumsal nitelik kazanması için alanında deneyim kazanmış, mesleki yeterliliğini ispatlamış uzman ekiplerle çalışıyoruz.

Firmamız yatırımlarını kesintisiz sürdürürken yeni anlaşmalarla hizmet ağını daha da genişletmekte, iş sağlığına ilişkin tüm işletme ihtiyaçlarına güvenilir çözümler sunmak adına çalışmaya kesintisiz devam etmektedir.

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği iş yeri hekimi ve sağlık personelinin yapacağı çalışmalar;
 

✓ İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri doğrultusunda çalışanların sağlık ve çalışma ortamlarının gözetimiyle ilgili işverene rehberlik yapmak.
✓ İş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak. İşin yürütülmesinde ergonomik ve psikososyal riskler doğrultusunda çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini değerlendirme. Yapılan işle çalışanın uyumunu sağlamak. Çalışma ortamındaki stresten korunmaları için araştırma yapmak ve yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bulguları rehberlik faaliyetlerinde kullanmak.
✓ İşyerinde yaşanan iş kazası ve meslek hastalıklarının sebeplerini araştırmak ve tekrarlanmaması adına alınacak önlemlerle ilgili çalışmalar yaparak, işverene öneriler sunmak.
✓ İş sağlığı ve iş güvenliği risk değerlendirmesi yapılmasına ilişkin çalışmalara ve uygulamalara katılmak, risk değerlendirmesi neticesinde alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında işverene tavsiyelerde bulunmak ve takibini yapma
✓ Sağlık gözetimi doğrultusunda yapılacak işe giriş, periyodik muayeneler, tetkikler hakkında çalışanları bilgilendirmek ve rızalarını almak.
✓ Gece vardiyaları da kapsayacak şekilde çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
✓ Sağlık sorunları yüzünden işe devamsızlık durumlarıyla işyerinde sağlık tehlikeleri arasında ilişki olup olmadığını tespit etmek. Gerekli durumlarda çalışma ortamıyla ilgili ölçümler yapılmasını planlamak ve işverenin onayına sunmak, elde edilen sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
✓ İşyerindeki sağlık gözetimiyle alakalı çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanıyla birlikte çalışarak iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında gerekli değerlendirmeleri yapmak. Tehlikeli olayların tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yapmak ve önleyici faaliyet planlarını hazırlamak, bu konuları kapsayacak biçimde senelik çalışma planını hazırlamak. İşverenin onayına sunmak, uygulamaları takip etmek ve yönetmelikte belirtilmiş şekliyle örneğine uygun bir biçimde senelik değerlendirme raporunu hazırlamak.
✓ Yöneticilere, bulunması durumunda iş sağlığı ve iş güvenliği kurulu üyeleri ile çalışanlara; hijyen, bağımlılık yapan maddelerin zararları, genel sağlık, iş sağlığı ve iş güvenliği, kişisel koruyucu ekipmanlar ve toplu korunma metotlarına ilişkin eğitim vermek, eğitimin devamlılığını sağlamak.
✓ İş sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları, sağlık gözetimi sonuçlarının kayır edildiği senelik değerlendirme raporunu, yönetmelikte istenen örneğine uygun bir biçimde ve iş güvenliği uzmanıyla koordine olarak hazırlamak

Hızlı iletişim
  • 0232 782 75 00 - 0532 174 81 99
  • 0532 174 69 28 - 0532 174 81 99
  • info@talyaosgb.com.tr
İletişim Formu
Hızlı iletişim

expand_less