Loading...
Sık Sorulan Sorular

OSGB NEDİR ?
En son yasalara göre 1 işçinin dahi çalıştığı her türlü iş yerlerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.

OSGB'DE KİMLER ÇALIŞABİLİR ?
İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Yardımcı Sağlık Personeli.

RİSK ANALİZİ NASIL YAPILIR ?
Risk oluşturan etkenler tespit edildikten sonra ayrı ayrı dikkate alınarak kimlerin hangi şiddette ve ne şekilde zarar göreceği tespit edilir. Yöntemleri aşağıdaki gibidir.
1-)Analitik Yöntem

2-)İnşaat Sektöründe Bir Risk Analizi Örneği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KİMLERİ KAPSAMAKTADIR ?
Özel sektör ve Kamu’da çalışacak herkesi kapmasamaktadır. İşyerindeki çalışan sayısı ve İşyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacaktır

OSGB NE GİBİ AVANTAJLAR SAĞLAYABİLİR ?
1-)Verimli çalışma ortamının sağlanması
2-)Hizmet karşılığı verilen faturalarınızın gider olarak gösterilmesi
3-)OSGB firmaları tarafından takip edilerek işverene rapor halinde sunulacak.

KİMLER MESLEKİ EĞİTİM ALMALIDIR ?
Yapılan işin tehlikeli veya çok tehlikeli olarak belirlenmesi mesleki eğitim alması için yeterlidir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI SINAVLARINA KİMLER KATILABİLİR ?
Mühendis, Teknik Öğretmen, Mimar, Fen-Edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının İş Sağlığı ve Güvenliği programından mezun olanlar sınava girebilirler.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ KAÇ SAATTİR ?
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, 180 saati teorik eğitim ve 40 saati uygulamalı eğitim olmak üzere dersler toplamda 220 saattir. Teorik eğitimin 90 saati uzaktan eğitim, diğer 90 saati ise örgün eğitimdir.

İŞ GÜVENLİĞİ SINIFLARINA GÖRE KAÇA AYRILIR ?
İş Güvenliği sınıflarına göre 3’e ayrılmaktadır. Bunlar ; Çok Tahlikeli Sınıflar , Tehlikeli Sınıflar ve Az Tehlikeli sınıflardır.

PERİYODİK KONTROL NEDİR ?
İşyerlerinde çalışan bütün makinelerin periyodik olarak kontrollerinin yapılması işlemidir. Makineler belirli aralıklar ile bakıma alınmalı ve kotnrolleri sağlanmalıdır.

İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMAK ZORUNLU MUDUR ?
Çalışanı olan her işletmede İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6331 nolu yasasına göre İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorunludur. Aksi takdirde işverene para cezası uygulanacaktır.

SERTİFİKASI OLMAYAN ÇALIŞANLAR HANGİ SINIFIN SERTİFİKASINDAN BAŞLAR ?
Sertifikası Olmayan Çalışanlar; daha yeni mezun olmuş veya sertifika almamış olan çalışanlar C Sınıfı sertifikasından başlayacaklardır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ NEDİR ?
İşyerlerinde var olan tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesidir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ YENİLENME SÜRELERİ NELERDİR ?
Az Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde en az üç yılda bir defa yenilenmelidir.

Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde en az iki yılda bir defa yenilenmelidir.

Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az yılda bir defa yenilenmelidir.
 


expand_less