Loading...
Temel Yangın Eğitimi

Yangın Güvenliği ve Eğitim Hizmeti

19.12.20017 Tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’ Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ ve

18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’ İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ‘’ dir.

İki yönetmeliğin de zorunluluğu bu eğitimlerin her yıl yenilenmesidir.

 

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; Yangınla mücadele,Arama, kurtarma ve tahliye, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Yangın Eğitimi Konuları

    Yanma ve Yangın Bilgisi
    Yangın Güvenliği
    Yangın-Yangın Çeşitleri
    Yangın Söndürme Yöntemleri
    Yangın Nedenleri ve Etkenleri
    Yangın Önleyici Tedbirler
    Yangında Kullanılan Söndürme Maddeleri
    Yangın Söndürmede Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar
    Acil Durun ve Eylem Planı
    Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması
    Yangına Müdahale Teknikleri
    Kurtarma Bilgisi
    Yangın Söndürme tatbikatı

Hızlı iletişim
  • 0232 782 75 00 - 0532 174 81 99
  • 0532 174 69 28 - 0532 174 81 99
  • info@talyaosgb.com.tr
İletişim Formu
Hızlı iletişim

expand_less