Loading...
Projelendirilmiş İş Güvenliği

Projelendirilmiş İş Güvenliğinde Yapılması Gereken Maddelerin Bir Kısmı

 
    İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
    İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
    İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
    Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
    Eğitim Planı hazırlamak
    İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
    Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
    Risk Değerlendirmesi yapmak
    Acil Durum Planı hazırlamak
    Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
    İç Yönetmelik hazırlamak
    İş İzni Prosedürü hazırlamak
    Çalışma talimatları hazırlamak
    İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
    Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
    Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
    Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
    Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
    Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
    Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
    Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
    Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
    Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
    Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
    Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
    İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
    Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
    Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

Hızlı iletişim
  • 0232 782 75 00 - 0532 174 81 99
  • 0532 174 69 28 - 0532 174 81 99
  • info@talyaosgb.com.tr
İletişim Formu
Hızlı iletişim

expand_less